تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - من و تنهایی و سر درد و سیگار...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دیگر نه از حادثه خبرى هست..
و نه از اعجاز چشم هاى آشنا …
از دلتنگى هایم که بگذریم ،

تنهایى تنها اتفاق این روزهاى من است.!!!
امروز 1391/06/30 ساعت 20:22 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من