تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - "بغض" دارم...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....تـــو ، چـه می فهمی ! حــال و روز کسی را که، دیگر هــــیـــــچ نگاهی دلــش را نمی لرزانـد ...!امروز 1391/07/4 ساعت 21:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من