تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دلم آغوش بی دغدغه میخواهد….


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

و امان از این بوی پاییز و آسمان ابری
که آدم نه خودش میداند دردش چیست و نه هیچ‌کس دیگری …..
فقط میدانی که هر چه هوا سردتر میشود
……
دلت آغوش ِگرمتری می خواهد…..
امروز 1391/07/5 ساعت 23:24 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من