تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ....


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


خودتــان را در قلـــب هیچ آدمی نچپانید جـــا نمی شوید (!)

 فقـــــط  چـــــــروک می شـــوید  . . . 

امروز 1391/07/27 ساعت 11:56 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من