تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - عاشقی


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


مرد در گوشه ای از آسمانخراش نشسته بود و سیگار می کشید

آن مرد آنقدر عاشق بود که وقتی آخرین پُک را به سیگار زد

یادش رفت که باید ته سیگارش را پایین بیاندازد

نه خودش را ...
امروز 1391/08/7 ساعت 17:26 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من