تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - تنهایی...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تنهایی یعنی اینکه...دورت پراز آدم باشه.

ولی نتونی با هیچکدومشون حرف دلت روبزنی.

وفقط مجبور باشی خوش بودن دیگران رو بااینکه دلت ازغصه پره

تماشا کنی.

وبگی منم شادم....
امروز 1391/09/19 ساعت 20:58 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من