تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دوباره ,من و تنهایی و سر درد و سیگار...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

ابر
دودِ سیگارِ مردی است
که حرف هایش را می خورد
و بعد فوت می کند

غم که زیاد باشد
باران می بارد


شهریار بهروزامروز 1391/09/28 ساعت 22:43 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من