تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - من و دل ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

در سـکـوت ِخـلوت ِشـب ،

عـالـمی داریــم بـا هـم ...

من ز ِسویی ،

دل ز ِسویی ،

دیده ی گـریِــان ز ِ سویی ...!


امروز 1391/10/8 ساعت 23:14 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من