تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مخاطب خاص


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


      همیشه اونی که میتونه آرومت کنه داغونت میکنه ...               امروز 1391/10/24 ساعت 20:50 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من