تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من -  ־ فقط یه رد پا . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

  

                                                                                                                          

                             takpesar4@yahoo.com

                                             

                                                                                              

                         facebook.com/takpesar4  


امروز 1393/03/24 ساعت 01:24 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من