تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - یه بغض...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دلم کمی خدا می خواهد...
کمی سکوت...
کمی آخرت...
دلم دل بریدن می خواهد...
کمی اشک ...
کمی بهت...
کمی آغوش آسمانی...
دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست!! و یک خدا!!
تا کمی با هم قدم بزنیم ..
فقط همین
!!امروز 1391/11/16 ساعت 13:21 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من