تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - كمی نزدیكتر بنشی. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

 از تو كه حرف میزنم, همه ی فعل هایم ماضی اند . . .

                      حتی ماضی بعید , خیلی خیلی بعید . . .

                                                    كمی نزدیكتر بنشین . . .

                                       دلم برای یك حال ساده تنگ شده است . . .
امروز 1391/12/4 ساعت 00:55 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من