تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مخاطب خاص


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

بدترین درد ، مردن نیست …

دل بستن به کسیه که کنارت نیست …
 


امروز 1392/01/20 ساعت 19:15 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من