تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - من و تو


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

اسمهای مجازی...
تصویر های مجازی...
مشخصات مجازی...
و در بین این همه چیزهای مجازی...
تنها یک چیز حقیقت دارد
تنهایی من و تو.
امروز 1392/01/22 ساعت 10:55 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من