تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - خدا حافظ ...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


بار اول با معذرت خواهی !
بار دوم با گریه !
بار سوم با ریختن غرورت نگهش داری !
ولی بار چهارم . . .
دیگه نه میشه و نه باید کاری بکنی !
چون حتی اگه بمونه باز موقتیه !
یعنی کسی که دلش با تو نباشه و بخواد بره ، میره ! بفهم !
پس فقط برو کنار و بهش بگو :
خداحافظ ، بیشترش دیگه نمی‌ ارزه باور کن . . .
امروز 1392/01/28 ساعت 23:14 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من