تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - به سادگی یک لبخند . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

مخاطب خاص من
به سادگی یک لبخند
رهایم کرد..
“او” رفت
و من عاشقانه های
بی مخاطبم را
به حراج گذاشته ام…امروز 1392/02/20 ساعت 01:56 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من