تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دلتنگی . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

میدونی دلتنگی یعنی چی؟؟؟
دلتنگی یعنی اینكه:بشینی ب خاطراتت باهاش فك كنی...
اون وقت ی لبخند بیاد رو لبت!
ولی چند لحظه بعد شروع اشكهای لعنتی.....

امروز 1392/02/26 ساعت 22:00 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من