تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - فراموشم مکن . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

فراموشم مکن ...

شاید سالها بعد ,در گذر جاده ها,  بی تفاوت 

از کنار هم بگذریم بگوییم . . .

آن غریبه چقد شبیه خاطراتم بود . . . 
امروز 1392/03/15 ساعت 21:47 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من