تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - من احساسیم ....


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


فقط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون ...

ربات هم بود...بود!

بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!
امروز 1392/04/22 ساعت 16:03 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من