تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - جدایی ها . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تلخ تر از خود جدایی ها...

انجایی است كه بعدها ان دو نفر مدام باید وانمود كنند...

كه چیزی بینشان نبوده . . .

كه هیچ اتفاقی نیفتاده . . .

كه از همدیگر هیچ خاطره ای ندارند...
امروز 1392/04/28 ساعت 17:42 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من