تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ...؟؟


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

خدایـــــــا!

یه سوال...

قورت دادن بغــــض روزه رو باطل میکنه؟!..امروز 1392/05/5 ساعت 21:52 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من