تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - حسرت


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

حسرت !

یعنی رو به رویم نشسته ای و باز ...

خیسی چشمانم را آن دستمال خشک بی احساس پاک کند ...

حسرت !

یعنی شانه هایت دوش به دوشم باشد ...

اما نتوانم از دلتنگی به آن پناه ببرم ...

حسرت !

یعنی تو که در عین بودنت ... داشتنت را آرزو میکنم ...امروز 1392/05/15 ساعت 22:02 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من