تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - ﺧﺪﺍیا ....


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....ﺧﺪﺍیا ....
ﺗﻮ ﺩﻧــیاﯼ ﻣﺎ ﺁﺩﻣــﺎ ...
یه ﺣﺎﻟﺘﯽ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﮐــﻢ ﺁﻭﺭﺩﻥ " !...
ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧــﺪایی ﻭ ﻧﻤیتوﻧﯽ ﺗﺠﺮﺑﺶ ﮐﻨﯽ ....
ﺧــﻮﺵ ﺑﻪ ﺣــﺎﻟﺖ ... !!
امروز 1392/05/21 ساعت 21:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من