تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مسافر. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

نه با خودت چتـــر داشتی

نه روزنـــامه

نه چمـــدان…

عـــاشقت شدم…

از کجا می فهمیدم مســـافری .امروز 1392/05/23 ساعت 22:18 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من