تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - اعتراف. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


خُـدایـــآ ؟ کَمے بیـآ جلـوتَـر . . .

مےخـوآهَـم دَر ِ گوشَت چیزے بـگویَـم

ایـלּ یکـــ اعتراف است . . .

مـ َــ ــ ـלּ . . .

بے او . . .

دَوآم نـِمے آورم حَتے تــآ صـُبح ِ فـَـردآ...!
امروز 1392/06/6 ساعت 19:07 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من