تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - تنهایی. .. ... ....


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تنهایی ام را کســی شریک نیست مطمــــئن باش

دستِ احتــــیاج به سمت ِتــــو که هیـــچ

به سمت ِ خودم هم دراز نخواهم کرد..

. شایـــد کــه تنهایی هایم از

تنهایی دق کنـنـــدامروز 1392/06/22 ساعت 19:44 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من