تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - دوباره حسرت . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

خیلی وقت است مرده ام...

دلــــــم می خواهد ببارم،کسی نپرسد

چرا؟. . .  توچه میفهمی. . .

این روزها ادای زنده ها را در میاورم. . .

تظاهر به شادی می کنم ، حرف میزنم مثل همه . . .

امـــــــــــــــــــــــــــا. . .

بساط کرده ام و تمام نداشته هایم را به حراج گذاشته ام

بی انصـــــــــــــــــاف...

چانه نزن ... حسرت هایم به قیمت عـــــــمرم تمام شده . . .امروز 1392/07/13 ساعت 21:04 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من