تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - یه روز خوب میاد . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

کـسـی چـه مـی دانــد
شاید روزی بیاید که حال من هم خوب شود ...

هــوا خـــوب شـــود ...

عــشــق خــوب شــود ...

و
%E3%83%8F%E3%83%BC%E3%83%88%E3%80%81%E3% ...
خــــوب مــن شـــویامروز 1392/07/23 ساعت 22:50 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من