تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - نداشتن تو یعنی . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


 نداشتن تو یعنی اینکه دیگری تو را دارد،
نمیدانم نداشتنت سخت تر است یا تحمل اینکه دیگری تو را دارد ....


امروز 1392/07/30 ساعت 23:59 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من