تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - کلافه ام . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

به اندازه ی غربت تمام میزهای یک نفره کافه ای،

کلافه ام...امروز 1392/08/8 ساعت 22:15 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من