تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - اینو جدی میگم


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

چیزی نمیخوآهَم ، جز …


یک  اتآقِ تآریک


یک موسیقے بے کَلآم


یک فنجآن قهوه به تَلخی ِ زهر!


وَ خوآبے به آرآمے یک مرگ هَمیشگےامروز 1392/12/1 ساعت 23:39 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من