تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - بـبـار بارون…


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

بـبـار بارون…
الان وقتشـــــه به هزار و یک دلیل

یکــــی میخنده
یکی بغض داره …

بهونه ها زیادن
تو ببار.


 
takpesar4.ir                                                                            

                 

امروز 1393/01/9 ساعت 22:11 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من