تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - عاشقانه. . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

نه در آغوشت گرفته ام ،نه تو رابوسیده ام ..........
نه حتی موهایت را نوازش کرده ام...
اما .........
ببین چگونه برایت عاشقانه مینویسم

امروز 1393/02/21 ساعت 10:37 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من