تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - مثل خودم.......


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


آدمایی که زیاد میخندن و زیاد میخندونن
وقتی تنها میشن ؛ غصه دار میشن

تنهاشون نزارین.......امروز 1393/02/21 ساعت 10:55 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من