تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - باران


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تو که نباشی باران نمی بارد ... ،


فقط بعضی وقت ها زمین و زمان خیس می شود ...نقـاشــی اش خــــوب نبــود!


امـــا…


خــوب راهـش را کشیــــد و رفـــــت … !امروز 1393/02/23 ساعت 00:25 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من