تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - کافه . . .


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

پاییز. ....
.

باران. ...
.

ی كافه ی دنج. ..
.

یمیز یک نفره.....
.
ســیــگــار
.
با دو تا قهوه ی تلخ.....
.

و اون یکی که همیشه دست نخورده ..

.

.

.


امروز 1393/02/23 ساعت 14:20 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من