تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 02


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


خدایا ..........."خاطرش"را خواستم


"خاطراتش" ماند!یا بد گفتم یا بد شنیدی؟............!!

امروز 1393/03/9 ساعت 10:00 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من