تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 03


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

بعضی وقتا زندگی آدم انقدر غمناک میشه که دوست داره یکی یهو بگه:

کات!!

عالی بود بچه ها!!

برای امروز دیگه بسه....!


امروز 1393/03/11 ساعت 23:51 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من