تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 05


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

من خوبـــــــم..!

عاشق نیستم..

فقط گاهـــی به یادش که می افتم،

دلم تنگــــ میشود…

این که عــــشق نیست…

هســــــــت…؟


امروز 1393/03/16 ساعت 11:03 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من