تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 06


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دلم میخواهد فریاد بزنم بگویم:

من مترسکه خاطرات تو نیستم!

درست مثل دیوانه ای

که اصرار دارد بگوید من دیوانه نیستم

راستی!گفته بودم؟

من دیوانه نیستم .


امروز 1393/03/16 ساعت 11:03 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من