تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 07


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

دنیای ادم برفی ها دنیای ساده ایست
.
.
"برف"ببارد هست
نبارد نیست
.
.
مانند من که باشی هستم
نباشی.....!!!!!!

امروز 1393/07/18 ساعت 17:58 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من