تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 08


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

آنقدر عاشقانه زندگی کن
که اگر روزی
رازهایت فاش شد
بغض دنیا بترکد.....!امروز 1393/07/22 ساعت 20:34 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من