تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 10


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

صادقانه دروغ میــــگویـند...


و عاشـــــقانه خیانــــت میکـــنند...

کاش دلــــــها انــــــــقدر پاک بود کـه بــــرای گفتن دوســــــتت دارم نیـــــازی بـه قســــــم خوردن نبــــــود.....


"فروغ فرخزاد"

امروز 1393/10/20 ساعت 23:59 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من