تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 11


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


تو را…

برای همه ی شب هایی بی مهتاب …

برای کـوچـه هایی پر از سـکـوت …

برای دشت های بی گل …

برای دریاهای خشک شده …

برای آسمان های بی باران …

و برای همه ی چیزهایی که باید باشد و نیست می خواهـم...


امروز 1394/01/12 ساعت 13:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من