تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 13


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


گاهی وقت ها..!!

یادت میره که…

لیوان چاییت روبه روت…

داره یخ میزنه…

یادت میره که…

بین اشک ریختنات…

پلک بزنی…!

یادت میره که…

شبها برای خوابیدن…

باید چشاتو ببندی…!

یادت میره که…

نباید انقدر اه بکشی…!


امروز 1394/01/12 ساعت 14:44 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من