تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 14


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


می بینی خدا…..؟؟؟

داشتیم بازی میکردیم….

اون رفت چشم گذاشت …

من رفتم قایم شدم…

ولی اون به جای من یکی دیگه را پیدا کرد و …..

من برای همیشه گم شدم…..


امروز 1394/01/12 ساعت 14:48 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من