تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 15


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....
تقصیر از من است …

آن زمان که گفتی …

قول بده همیشه کنارم بمانی …

یادم رفت بپرسم …

کنار خودت یا خاطره هایت؟؟؟!!…


امروز 1394/01/12 ساعت 15:39 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من