تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 16


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....


مُهم نیست دوستم داری یا نَـه ...!

مُهم ایـن استـــ کِـه؛

مـَـن هَــستـــَم ؛

عـِشق هـَست

وَ هَوای اِحساسَــم

هَنــوز آبی ست


امروز 1394/01/12 ساعت 17:40 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من