تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - 17


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

 
سلامتی دوتا اشک...

یکی اشکی که "عروس" وسط رقص ریخت
و همه گفتن اشک شوقه ...
ولی از ناراحتی بود چون دومادش عشقش نبود....

یکی اشکی که ده متر اون طرف تر 
از چشم جوونی سرازیر شد که داشت 
به عروس قصه هاش نگاه میکرد 
که نشد بهم برسن...

♥خــــــــــدایا نذار کسی ازاین اشکا بریزه....♥

امروز 1394/01/14 ساعت 12:41 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من