تبلیغات
my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من - اشک...


my own land __ سرزمین تنـــهایـــــــــــــــــــــــــی من

اینـــــــــجا طـــــــــعم دلتنـــــــگی تلــــــــخ تر از قـــهوه اســــت ....

تعجب نکن اگر شعر تازه ای برای تو نمی نویسم ! هیچ مدادی ، وقتی خیس میشود … نمی نویسد . . .


امروز 1391/01/20 ساعت 21:31 | دل نوشته ی احسان حسینی |نظرات |


سرزمین : . . .تنهایی من